Lediga jobb som Specialpedagog i Karlskoga

Se lediga jobb som Specialpedagog i Karlskoga. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Karlskoga som finns hos arbetsgivaren.

Specialpedagog/speciallärare Bregårdsskolan 7-9

Ansök    Sep 26    Karlskoga kommun    Specialpedagog
Var med och utveckla framtidens skola i Karlskoga! Nu söker vi förstärkning till vårt härliga lärarlag på Bregårdsskolan . I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom... Visa mer
Var med och utveckla framtidens skola i Karlskoga!
Nu söker vi förstärkning till vårt härliga lärarlag på Bregårdsskolan .

I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

Bregårdsskolan är en del av skolförvaltningen och ligger i centrala delen av Karlskoga. Vi har drygt 400 elever på skolan och arbetar aktivt med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling. Som personal på skolan arbetar du tillsammans med dina kollegor i både arbetslag och ämneslag. Du kommer att vara mentor för ett antal elever som du kontinuerligt följer upp tillsammans med vårdnadshavare vad det gäller kunskapsmässig och social utveckling. Vår verksamhet grundar sig i en tydlig och väl förankrad värdegrund. Skolans elever har en till en lösning i form av Chromebooks, vilket aktivt används i samtliga ämnen.
Om du är intresserad av att arbeta i arbetslag och ser lärandet som en ständig process är du välkommen med din ansökan till oss.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog/speciallärare har du god digital kompetens och är förtrogen med digitala kompensatoriska hjälpmedel. Du har god kännedom om arbete kring elever med NPF-utmaningar. I ditt arbete krävs det att du är strukturerad i kombination med en stor ansvarskänsla och du ska självständigt kunna driva ditt arbete. Du har lätt för att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du är öppen för olika arbetssätt och är flexibel i arbetet med andra. Du deltar i arbetet att utveckla och skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och du arbetar med tidiga anpassningar. Du deltar i arbetet med övergångar mellan de olika skolformerna. I ditt uppdrag ingår att samverka med andra verksamheter och professioner.

Vi arbetar mycket med individanpassat lärande för att tillgodose varje elevs förmåga och behov. Elevhälsan på Bregårdsskolan arbetar för att skapa en trygg och motiverande lärmiljö för alla elever. Hos oss blir du en viktig del i att organisera det främjande och förebyggande arbetet tillsammans med skolledning, elevhälsoteam och övrig personal. Det finns också ett nära samarbete med elevcoacher och IT-samordnare.

Helhetssyn och öppenhet ser vi som viktiga egenskaper i arbetet, samt att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi satsar mycket på kompetensutveckling och kollegialt lärande, och du blir en viktig del av elevhälsoteamet och arbetslagen där vi samarbetar, trivs och har roligt på jobbet!

Om jobbet:
- Arbeta förebyggande och åtgärdande i skolans elevhälsoteam
- Genomföra pedagogiska utredningar och kartläggningar.
- Enskilt arbete med elever utifrån din specialpedagogiska kompetens.
- Handledning av lärare på både individ och gruppnivå.
- Arbeta med organisationsfrågor tillsammans med skolans rektorer och ledningsgrupp.
Om du är legitimerad lärare och är nyfiken på uppdraget som specialpedagog finns det också goda förutsättningar att kombinera studier med arbete.

KVALIFIKATIONER
Är du en legitimerad lärare med vidareutbildning till specialpedagog med positiv inställning, driven, kreativ, omtänksam och lyhörd?
Har du erfarenhet av att följa en läroplan och styrdokument, samt att skapa en motiverande lärmiljö för eleverna? Då är det dig vi söker! Varmt välkommen med din ansökan.

ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats. Visa mindre

Specialpedagog till grundsärskolan

Ansök    Nov 17    Karlskoga kommun    Specialpedagog
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till va... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

Nu söker vi en specialpedagog med stort engagemang för skolutveckling och specialpedagogiskt arbete som vill arbeta med oss på Karlskoga Grundsärskola. Karlskoga Grundsärskola består av tre enheter med elever i årskurserna 1-9, till verksamheten hör även ett fritidshem samt LSS-korttidstillsyn.

ARBETSUPPGIFTER
• Vara den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet.
• Utveckla tillgängliga lärmiljöer tillsammans med skolans lärare, elevassistenter och EHT.
• Handleda lärare och elevassistenter.
• Identifiera behov på skolan som grund för skolutvecklande insatser.
• Utgöra ett stöd gentemot vårdnadshavare i samverkan runt eleven.
• Ansvara för att leda skolans arbete med särskilt stöd, t ex genom att upprätta åtgärdsprogram, anpassad studiegång och andra beslut fattade av rektor.
• Utreda och genomföra pedagogiska skolformsutredningar samt kartläggning.
• Arbeta aktivt med den digitala elevakten som är Karlskoga kommuns dokumentationsverktyg.
• På olika sätt vara rektor behjälplig att bevaka elevers rätt till särskilt stöd och specialpedagogiska insatser.
• Vara engagerad och drivande i skolutvecklingsarbetet!

Du deltar regelbundet på skolans arbetslag för att skapa närhet och samverkan mellan EHT och lärare. Du arbetar nära rektor men driver också självständiga processer. Du ansvarar för arbetet med och dokumentationen av särskilt stöd och är rektor behjälplig när så behövs. Du håller kontakt med externa instanser och nätverkar med olika aktörer på olika sätt som gynnar eleverna.
Genom goda kunskaper inom specialpedagogik och tydliga ledaregenskaper är du med och skapar en skola efter varje elevs behov och förutsättningar.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad specialpedagog är ett krav samt gärna erfarenhet av att arbeta som specialpedagog på grundsärskolan eller habilitering. Om du är under utbildning finns möjlighet att göra en överenskommelse om att kombinera arbete med färdigställande av studier.
Det är en självklarhet att du har intresse för skolutveckling, är flexibel, skapar goda relationer samt har en god samarbetsförmåga. Du känner glädje inför arbete med elever och bidrar till en främjande skolmiljö.

ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats. Visa mindre

Specialpedagog till Österledsskolan, välkommen till ett viktigt jobb

Ansök    Okt 24    Karlskoga kommun    Specialpedagog
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till va... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Österledskolan är en 7-9 skola, belägen i östra delen av Karlskoga. Skolan har ca 300 elever. På skolan finns även grundsärskola 7-9. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling. På skolan finns en Flexenhet som är en del av vår elevstödjande organisation som syftar till att snabbare identifiera behov bland våra elever, klasser och arbetslag för att därefter designa lämpliga insatser och åtgärder. Flexenhet och elevhälsoteam arbetar tätt tillsammans med elevens bästa i fokus.
Nu söker vi en specialpedagog med stort engagemang för skolutveckling och specialpedagogiskt arbete som vill arbeta med oss på Österledskolan!

ARBETSUPPGIFTER
• Vara den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet.
• Utveckla tillgängliga lärmiljöer tillsammans med skolans lärare, arbetslag och Flexenhet.
• Handleda lärare och annan personal.
• Identifiera behov på skolan som grund för skolutvecklande insatser.
• Utgöra ett stöd även gentemot vårdnadshavare i samverkan runt eleven.
• Ansvara för att leda skolans arbete med särskilt stöd, t ex genom att upprätta åtgärdsprogram, anpassad studiegång och andra beslut fattade av rektor.
• Ansvara för de specialpedagogiska insatserna i skolans särskilda undervisningsgrupp.
• Arbeta aktivt med den digitala elevakten som är Karlskoga kommuns dokumentationsverktyg.
• På olika sätt vara rektor behjälplig att bevaka elevers rätt till särskilt stöd och specialpedagogiska insatser.
• Vara engagerad och drivande i skolutvecklingsarbetet!

Som specialpedagog kommer du att vara delaktig i att leda arbetet med tillgängliga lärmiljöer tillsammans med lärare, arbetslag, Flexenhet och skolledning. Du deltar regelbundet på skolans arbetslag för att skapa närhet och samverkan mellan EHT och lärare. Du arbetar nära rektor men driver också självständiga processer. Du ansvarar för arbetet med och dokumentationen av särskilt stöd och är rektor behjälplig när så behövs. Du håller kontakt med externa instanser och nätverkar med olika aktörer på olika sätt som gynnar skolan.
Genom goda kunskaper inom specialpedagogik och tydliga ledaregenskaper är du med och skapar en skola efter varje elevs behov och förutsättningar.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad specialpedagog med grundskollärar- eller gymnasieutbildning är ett krav samt gärna erfarenhet av att arbeta som specialpedagog på högstadiet. Om du är under utbildning finns möjlighet att göra en överenskommelse om att kombinera arbete med färdigställande av studier.
Det är en självklarhet att du har intresse för skolutveckling, är flexibel, skapar goda relationer samt har en god samarbetsförmåga. Du känner glädje inför arbete med elever och bidrar till en främjande skolmiljö.

ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats. Visa mindre

Österledskolan 7-9 söker specialpedagog

Ansök    Aug 22    Karlskoga kommun    Specialpedagog
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till va... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

Österledskolan är en 7-9 skola, belägen i östra delen av Karlskoga. Skolan har ca 300 elever. På skolan finns även grundsärskola 7-9. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling. På skolan finns en Flexenhet som är en del av vår elevstödjande organisation som syftar till att snabbare identifiera behov bland våra elever, klasser och arbetslag för att därefter designa lämpliga insatser och åtgärder. Flexenhet och elevhälsoteam arbetar tätt tillsammans med elevens bästa i fokus.
Nu söker vi en specialpedagog med stort engagemang för skolutveckling och specialpedagogiskt arbete som vill arbeta med oss på Österledskolan!

ARBETSUPPGIFTER
• Vara den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet.
• Utveckla tillgängliga lärmiljöer tillsammans med skolans lärare, arbetslag och Flexenhet.
• Handleda lärare och annan personal.
• Identifiera behov på skolan som grund för skolutvecklande insatser.
• Utgöra ett stöd även gentemot vårdnadshavare i samverkan runt eleven.
• Ansvara för att leda skolans arbete med särskilt stöd, t ex genom att upprätta åtgärdsprogram, anpassad studiegång och andra beslut fattade av rektor.
• Ansvara för de specialpedagogiska insatserna i skolans särskilda undervisningsgrupp.
• Arbeta aktivt med den digitala elevakten som är Karlskoga kommuns dokumentationsverktyg.
• På olika sätt vara rektor behjälplig att bevaka elevers rätt till särskilt stöd och specialpedagogiska insatser.

Som specialpedagog kommer du att vara delaktig i att leda arbetet med tillgängliga lärmiljöer tillsammans med lärare, arbetslag, Flexenhet och skolledning. Du deltar regelbundet på skolans arbetslag för att skapa närhet och samverkan mellan EHT och lärare. Du arbetar nära rektor men driver också självständiga processer. Du ansvarar för arbetet med och dokumentationen av särskilt stöd och är rektor behjälplig när så behövs. Du håller kontakt med externa instanser och nätverkar med olika aktörer på olika sätt som gynnar skolan.
Genom goda kunskaper inom specialpedagogik och tydliga ledaregenskaper är du med och skapar en skola efter varje elevs behov och förutsättningar.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad specialpedagog med grundskollärar- eller gymnasieutbildning är ett krav samt gärna erfarenhet av att arbeta som specialpedagog på högstadiet. Om du är under utbildning finns möjlighet att göra en överenskommelse om att kombinera arbete med färdigställande av studier.
Det är en självklarhet att du har intresse för skolutveckling, är flexibel, skapar goda relationer samt har en god samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

Vi har löpande urval och intervjuer under ansökningstiden. Visa mindre

Österledskolan 7-9 söker specialpedagog

Ansök    Jun 20    Karlskoga kommun    Specialpedagog
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped. Österledskolan är en 7-9 skola, belägen i östra delen av Karlskoga. Skolan har ca 300 elever. På skolan fi... Visa mer
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.
Österledskolan är en 7-9 skola, belägen i östra delen av Karlskoga. Skolan har ca 300 elever. På skolan finns även grundsärskola 7-9. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling. På skolan finns en Flexenhet som är en del av vår elevstödjande organisation som syftar till att snabbare identifiera behov bland våra elever, klasser och arbetslag för att därefter designa lämpliga insatser och åtgärder. Flexenhet och elevhälsoteam arbetar tätt tillsammans med elevens bästa i fokus.
Nu söker vi en specialpedagog med stort engagemang för skolutveckling och specialpedagogiskt arbete som vill arbeta med oss på Österledskolan!

ARBETSUPPGIFTER
-Vara den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet.
-Utveckla tillgängliga lärmiljöer tillsammans med skolans lärare, arbetslag och Flexenhet.
-Handleda lärare och annan personal.
-Identifiera behov på skolan som grund för skolutvecklande insatser.
-Utgöra ett stöd även gentemot vårdnadshavare i samverkan runt eleven.
-Ansvara för att leda skolans arbete med särskilt stöd, t ex genom att upprätta åtgärdsprogram, anpassad studiegång och andra beslut fattade av rektor.
-Ansvara för de specialpedagogiska insatserna i skolans särskilda undervisningsgrupp.
-Arbeta aktivt med den digitala elevakten som är Karlskoga kommuns dokumentationsverktyg.
-På olika sätt vara rektor behjälplig att bevaka elevers rätt till särskilt stöd och specialpedagogiska insatser.

Som specialpedagog kommer du att vara delaktig i att leda arbetet med tillgängliga lärmiljöer tillsammans med lärare, arbetslag, Flexenhet och skolledning. Du deltar regelbundet på skolans arbetslag för att skapa närhet och samverkan mellan EHT och lärare. Du arbetar nära rektor men driver också självständiga processer. Du ansvarar för arbetet med och dokumentationen av särskilt stöd och är rektor behjälplig när så behövs. Du håller kontakt med externa instanser och nätverkar med olika aktörer på olika sätt som gynnar skolan.
Genom goda kunskaper inom specialpedagogik och tydliga ledaregenskaper är du med och skapar en skola efter varje elevs behov och förutsättningar.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad specialpedagog med grundskollärar- eller gymnasieutbildning är ett krav samt gärna erfarenhet av att arbeta som specialpedagog på högstadiet. Om du är under utbildning finns möjlighet att göra en överenskommelse om att kombinera arbete med färdigställande av studier.
Det är en självklarhet att du har intresse för skolutveckling, är flexibel, skapar goda relationer samt har en god samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats. Visa mindre

Specialpedagog - var med och utveckla framtidens förskola!

Ansök    Jun 14    Karlskoga kommun    Specialpedagog
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag 29 förskolor med geografisk spridning över hela staden. I vår stad får du närhet till naturen samtidigt som du har nära till teknikens centrum. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom förskolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas tillsammans med barnen i en kreativ miljö, där möjlighet till lärande och utve... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag 29 förskolor med geografisk spridning över hela staden. I vår stad får du närhet till naturen samtidigt som du har nära till teknikens centrum. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom förskolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas tillsammans med barnen i en kreativ miljö, där möjlighet till lärande och utveckling skapas. Vi värdesätter våra kollegor, tilliten till varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
”Karlskoga ligger i framkant och har ett riktigt bra samarbete mellan olika yrkesgrupper” - Carina Hagström-Bergh, förvaltningschef

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog ingår du i ett arbetslag med tre kollegor med motsvarande uppdrag. Organisatoriskt befinner sig specialpedagogerna tillsammans med förskolans rektorer under verksamhetschef för förskolan.

Uppdraget innebär att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande genom att kartlägga behov och bidra med särskilt stöd för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barns lärande och utveckling.
Detta bl.a. genom att specialpedagogerna:
• bedriver ett förbyggande arbete på organisations-, grupp och individnivå
• nära samverkan med rektorer
• genomför kartläggningar, observationer samt dokumentation och uppföljning
• ger konsultativt stöd och handledning till enskilda pedagoger och arbetslag
• vid behov deltar i samtal med vårdnadshavare
• är förskolans representant i barnhälsoteam
• internt och externt samverkar via t.ex. team-, styrgrupps- och nätverksmöten

För närvarande genomförs utbildningar i NPF, AKK, ICDP och Speciella Lekgrupper. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad inom forskning och gör omvärldsbevakning på området.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med inriktning mot förskolan och som har en god insikt i förskolans uppdrag. Vi lägger stor vikt vid ansvarstagande, flexibilitet, samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta självständigt. Du arbetar med många arbetslag och behöver därför ha en god förmåga att planera och strukturera upp ditt arbete. Du har ett inkluderande och lösningsfokuserat arbetssätt och du ser möjligheter och anpassar dig enkelt efter ändrade omständigheter. Du har en god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift.

Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap i att arbeta med ett mångkulturellt förhållningssätt och hur man kan arbeta interkulturellt och inkluderande med mångkultur. Meriterande är erfarenhet av att handleda arbetslag, kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), NPF och ICDP (utbildare).

B- körkort erfordras.

ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats. Visa mindre

Specialpedagog/speciallärare till centrala elevhälsan

Ansök    Feb 17    Karlskoga kommun    Specialpedagog
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! https://karlskoga.se/omkarlskoga Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat fö... Visa mer
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

https://karlskoga.se/omkarlskoga

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla.

Skolförvaltningens håller på att forma en nyinrättad Central elevhälsa. Det innebär att du som medarbetare kommer att vara med att starta upp verksamheten och utveckla enhetens arbete. Den centrala elevhälsans syfte är att fungera som ett nav för grundskolans elevhälsoarbete i kommunen. Den centrala elevhälsan består av hel- eller deltidstjänster inom medicinsk, specialpedagogisk, psykosocial och psykologisk profession och leds av elevhälsochef.

Är du klok, innovativ och välkomnande? Vi söker dig som har mod att utveckla, nyfikenhet att anta utmaningar och som brinner för en god start, ett gott liv och en hållbar framtid.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
Skolförvaltningens håller på att forma en nyinrättad Central elevhälsa. Det innebär att du som medarbetare kommer att vara med att starta upp verksamheten och utveckla enhetens arbete. Den centrala elevhälsans syfte är att fungera som ett nav för grundskolans elevhälsoarbete i kommunen. Den centrala elevhälsan består av hel- eller deltidstjänster inom medicinsk, specialpedagogisk, psykosocial och psykologisk profession och leds av elevhälsochef.

Gruppens arbete syftar till att stödja de lokala elevhälsoteamens arbete med fokus på främjande och förebyggande arbete. Arbetet leds av rektor och omfattar elevhälsoteam, respektive profession och samtlig personal på enheten. Du förväntas arbeta nära verksamheterna och stötta upp i arbete på enheterna utifrån deras identifierade behov. Arbetet präglas av samverkan inom arbetsgruppen, skolförvaltningen, mellan förvaltningar och med Regionen.
Som anställd på i den centrala elevhälsan förväntas du leda professionsnätverk inom din profession. Arbetet kartläggs, planeras, genomförs och analyseras av den centrala elevhälsan tillsammans med rektorsrepresentant och elevhälsochef med syfte att hålla en gemensam riktning för elevhälsoteamets professioner. Du har också en mentorsroll till nya kollegor inom din profession.

KVALIFIKATIONER
Lärarleg som specialpedagog/speciallärare.
För tjänsten krävs att du som person är duktig på att skapa relationer och har ett interkulturellt förhållningssätt. Du drivs av att skapa goda förutsättningar utifrån identifierade behov och är mån om att samverka både inom och utanför enheten.
Du tycker om att stötta och leda andra i ditt arbete och drivs av systematiskt utveckla elevhälsoarbete genom kollegialt lärande både inom professionen, tillsammans med andra professioner och skolledning.
Du är tydlig, prestigelös och har alltid elevens lärande i fokus.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Språkpedagog till förskolan

Ansök    Maj 9    Karlskoga kommun    Specialpedagog
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag 29 förskolor med geografisk spridning över hela staden. I vår stad får du närhet till naturen samtidigt som du har nära till teknikens centrum. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom förskolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas tillsammans med barnen i en kreativ miljö, där möjlighet till lärande och utve... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag 29 förskolor med geografisk spridning över hela staden. I vår stad får du närhet till naturen samtidigt som du har nära till teknikens centrum. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom förskolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas tillsammans med barnen i en kreativ miljö, där möjlighet till lärande och utveckling skapas. Vi värdesätter våra kollegor, tilliten till varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

”Jag tycker om att arbeta i Karlskoga kommun då jag upplever att man blir hörd från ledningen. Man får ta ett eget ansvar men man kan alltid få feedback och man blir lyssnad på.”

”Karlskoga ligger i framkant och har ett riktigt bra samarbete mellan olika yrkesgrupper”

ARBETSUPPGIFTER
Som språkpedagog/specialpedagog/förskollärare med inriktning tal och språk har du ett brett uppdrag med specialistkunskap inom området språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Ditt främsta uppdrag som språkpedagog i förskolan är att stödja arbetet med barnens språkutveckling. Du kommer arbeta med att utveckla ett språkligt inkluderande arbetssätt på såväl organisations-, grupp- och individnivå. Arbeta utifrån förskolans behov och språkutvecklande tillsammans med arbetslagen. Du kommer att ha ett övergripande uppdrag i förskolan med fokus på språk och kommunikation och tidiga insatser för samtliga förskolor i kommunen.
Arbetsuppgifterna består av främjande och förebyggande arbete samt tidiga insatser i form av konsultation, stöd, handledning och kompetensutveckling till pedagoger när det gäller barns förutsättningar att utveckla språk.
Med konkreta verktyg bidrar till att rätt stödinsatser sätts in i rätt tid.
Du kommer att samarbeta på både central nivå samt lokalt på förskolor och med många olika professioner så det är viktigt att du tycker att det är roligt att samarbeta och att du trivs med att skapa relationer.
I uppdraget kan det även förekomma stöd till barn och samarbete med vårdnadshavare. Då det är en nyinrättad tjänst finns stora möjligheter att utveckla uppdraget utifrån kompetens och behov.
Karlskoga kommun har utarbetat en språkplan för förskolan vars syfte är att skapa en likartad och evidensbaserad grund som ska bidra till en ökad medvetenhet kring barns språkutveckling, stärka flerspråkiga barn och dess personal. Vi arbetar tillsammans med Skolverket i projekt "Nyanländas lärande- flerspråkighet".


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med bred behörighet, men ser främst att du är i grunden utbildad förskollärare med vidareutbildning som logoped eller specialpedagog med inriktning tal och språk. väl förankrad i förskolans uppdrag och dess styrdokument. Vi vill att du har god erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt och tillgänglig lärmiljö Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på mångkulturella förskolor och har ett stort intresse för språk och att arbeta språkutvecklande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Arbetet kräver en god förmåga att samverka både internt och externt.

ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats. Visa mindre

Specialpedagog till Skrantaskolan

Ansök    Feb 18    Karlskoga kommun    Specialpedagog
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! https://karlskoga.se/omkarlskoga Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat fö... Visa mer
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

https://karlskoga.se/omkarlskoga

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla.
Skrantaskolan är en 7-9 skola, belägen i Karlskogas södra stadsdel. Skolan har idag ca 370 elever. Skolan har en Förberedelsegrupp.
Tillsammans arbetar mentorer och resursteam, bestående av både pedagoger, kuratorer och fritidsledare, med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog ska du fungera som samordnare till vårt resursteam. Som samordnare ansvarar du bl.a. för att matcha elevers behov med olika stödinsatser, schemalägga verksamheten iresursteamet, vara med i klass för stöd och handledning, stötta elever och lärare i kommunikationen och ansvarar för att tillhandahålla olika typer av material för att öka tillgängligheten i klassrummet.
Samordnaren arbetar även med stöd gällande att kartlägga behov, skapa struktur och framförhållning och hjälpa elever och lärare med strategier.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad specialpedagog eventuellt speciallärare och ha erfarenhet av att jobba i resursteam.
Det är meriterande om du har erfarenhet att leda arbetsgrupper och har ett övergripande perspektiv.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Specialpedagog till Österledsskolan

Ansök    Maj 20    Karlskoga kommun    Specialpedagog
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning o... Visa mer
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Österledskolan är en 7-9 skola med knappt 300 elever och fyrparallelligt i samtliga årskurser. Skolan ligger i kommunens östra del med enkel och snabb påfart till E18. Personalen är organiserade i både ämneslag och arbetslag. Eleverna är indelade i två arbetslag med 6 klasser i varje arbetslag. På skolan finns även en grundsärskola årskurs 7-9.
Lärarna arbetar tillsammans i mentorspar för varsin klass inom sitt arbetslag och följer kontinuerligt upp sina elevers skolsituation ur olika aspekter och har kontakt med vårdnadshavare.

Österledskolan står mitt i en spännande utvecklingsfas där fokus framåt ligger på moderna och tillgängliga lärmiljöer, ämnesövergripande arbetssätt och hälsofrämjande elevhälsoarbete. På Österledskolan finns ett kollegium av engagerade lärare som trivs tillsammans och känner glädje över uppdraget med eleverna. Om du är en lärare som också drivs av ett engagemang kring skolutveckling, som arbetar aktivt för att skapa relationer till eleverna, är nyfiken, kreativ och vill bidra till en bättre skola välkommen med din ansökan!

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
• Vara den specialpedagogiska kompetensen i elevhälsoteamet
• Utveckla tillgängliga lärmiljöer tillsammans med skolans lärare
• Handleda lärare och annan personal
• Leda skolutveckling
• Kartlägga och utarbeta åtgärdsprogram för enskilda elever
• Nära samarbete med lärarkollegor
• Arbeta aktivt med den digitala elevakten


Som specialpedagog kommer du att vara med och leda arbetet med tillgängliga lärmiljöer tillsammans med lärare och arbetslag. Du deltar regelbundet på skolans arbetslag för att skapa närhet mellan EHT och lärare, tillsammans med övriga elevhälsoteamets kompetenser. Du arbetar nära rektor men driver också självständiga processer. Du ansvarar för arbetet med och dokumentationen av särskilt stöd och är rektor behjälplig när så behövs. Du håller kontakt med externa instanser och nätverkar på olika sätt som gynnar skolan.
Genom goda kunskaper inom specialpedagogik och tydliga ledaregenskaper är du med och skapar en skola efter varje elevs behov och förutsättningar.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad specialpedagog med grundskollärar- eller gymnasieutbildning samt gärna erfarenhet av att arbeta som specialpedagog.
Det är en självklarhet att du har intresse för skolutveckling, är flexibel, skapar goda relationer samt har en god samarbetsförmåga.

ÖVRIGT
Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Specialpedagog, Barn- och ungdomshabiliteringen Karlskoga

Ansök    Sep 1    REGION ÖREBRO LÄN    Specialpedagog
Vill du utmanas och ha kul på jobbet? Vi letar efter dig som är färdigutbildad specialpedagog och som vill arbeta med barn- och ungdomar 0-21 år som har olika funktionsnedsättningar; rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning endast eller i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, hörsel- och synskador, ofta flera funktionsnedsättningar i kombination. Hos oss får du arbeta nära barnets/ungdomens familj och i samve... Visa mer
Vill du utmanas och ha kul på jobbet?

Vi letar efter dig som är färdigutbildad specialpedagog och som vill arbeta med barn- och ungdomar 0-21 år som har olika funktionsnedsättningar; rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumstörning endast eller i kombination med intellektuell funktionsnedsättning, hörsel- och synskador, ofta flera funktionsnedsättningar i kombination. Hos oss får du arbeta nära barnets/ungdomens familj och i samverkan med personal från andra verksamheter samt det egna geografiska teamet på Barn- och ungdomshabiliteringen.

Arbetsuppgifter:
Som specialpedagog kartlägger du tillsammans med föräldrar och övriga medlemmar i teamet konsekvenserna av barnets/ungdomens funktionsnedsättningar. Kartläggningen är utgångspunkt för insatser och för den pedagogiska vägledningen som du ger till föräldrar samt deras nätverk. Du bidrar med specialpedagogiska kunskaper och råd som syftar till att barnet/ungdomen stimuleras till utveckling.

Du träffar barnet i dess vardagliga miljö, hemma eller på förskolan/skolan och ev. fritids men också på våra mottagningar. Du kommer att tillsammans med övriga teamet hålla i utbildningar för barn/ungdomar, deras familjer och anhöriga. Du ingår i en yrkesgrupp med ytterligare 10 specialpedagoger och förväntas bidra till både din egen och yrkesgruppens utveckling av den specialpedagogiska kompetensen på arbetsplatsen. Din egen kompetensutveckling anpassas efter dina behov i dialog tillsammans med dig.

Kvalifikationer:
Lärarexamen samt specialpedagogiskt program 90 hp. God datavana.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.

Resor i tjänsten ingår varför minst B-körkort erfordras.

Meriterande:
Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och/eller med personer med funktionsnedsättning eller neurologiska sjukdomar är meriterande.

Anställningsform:
Tillsvidare, heltid.

Tillträde:
2020-12-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar:
Johan Wirén, enhetschef, 019-602 28 33, [email protected]

Anki Berlin, yrkesgruppsföreträdare, 019-602 29 29, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO, 019-602 03 37

Hemsida: www.regionorebrolan.se

Sista ansökningsdag:
2020-09-15

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Om organisationen:
Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) har i uppdrag att ge stöd och insatser utifrån behov till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt deras familjer och nätverk. I det geografiskt indelade teamet samarbetar yrkeskategorierna kurator, logoped, arbetsterapeut, psykolog, specialpedagog, läkare, teamsekreterare och enhetschef.

Habilitering och hjälpmedels verksamheter ska främja människors utveckling och finna varje människas bästa möjliga funktionsförmåga, skapa förutsättningar för fysiskt och psykiskt välbefinnande, jämlikhet i livsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Verksamheterna ska också stödja anhöriga och närstående.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Ärendenummer:
HoS:2020:674

Övrigt:
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Visa mindre

Specialpedagog/speciallärare till Karlbergsskolan F-6

Ansök    Sep 27    Karlskoga kommun    Specialpedagog
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! https://karlskoga.se/omkarlskoga Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat fö... Visa mer
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

https://karlskoga.se/omkarlskoga

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

Karlbergsskolan F-6 är belägen i Karlskogas västra stadsdel och har ca 400 elever uppdelade på 2-3 klasser/ årskurs. Fritidshemmet har fyra avdelningar, där går ca 160 elever. Skolans lärare är indelade i arbetslag F-3, 4-6 samt fritidshemmet. På skolan finns också en flexenhet bestående av specialpedagog, speciallärare, sva-lärare och elevcoach samt en särskild undervisningsgrupp.
Under våren har vi startat upp projekt utifrån Barnkonventionen och rättighetsbaserad skola tillsammans med UNICEF.
På Karlbergsskolan ska alla elever utvecklas så långt som möjligt, vara trygga och uppleva både skolan och fritids som meningsfull. Vi arbetar kontinuerligt med att göra undervisningen tillgänglig för alla våra elever, både pedagogiskt, socialt och fysiskt.
Karlskoga kommun gör en satsning för att säkerställa att alla eleverna ökar sina kunskaper i matematik samt läs- och språkutveckling där särskilda handlingsplaner har tagits fram för att säkerställa arbetet och likvärdigheten. Under kommande år är nyanländas och flerspråkiga elevers lärande i fokus. Undervisningen ska präglas av ett kunskaps- och språkutvecklande arbetssätt.
Vi erbjuder dig ett arbete i framkant där du får möjlighet att påverka, utvecklas och göra skillnad.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog/speciallärare hos oss blir du en del av vårt elevhälsoteam.
Det förebyggande och främjande arbetet ska ha stort fokus. Du ska vara en god samtalspartner och rådgivare för kollegor och ge stöd till lärare att skapa utvecklande lärmiljöer för eleverna, både pedagogisk, social och fysisk. Du bidrar med evidensbaserad forskning för att leda skolutveckling.
I uppdraget ingår också att i samarbete med lärare göra pedagogiska utredningar, kartläggningar, åtgärdsprogram och analyser.
Som specialpedagog/ speciallärare ingår du i flexenhetens arbetslag. Du har ett nära samarbete med vårdnadshavare, lärare, rektor, eht och övrig personal på skolan.
Undervisning ingår utifrån särskilt stöd på grupp och individnivå.

KVALIFIKATIONER
• Du är utbildad specialpedagog eller speciallärare. Du har kunskaper inom läs- och skrivutveckling samt matematik.
• Du värnar och skapar goda relationer till eleverna och har ett inkluderande förhållningssätt. Du är mån om att hitta strategier för att alla elever ska ta till sig undervisningen genom att skapa en tillgänglig lärmiljö.
• Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i nära samverkan med andra. Du tar ett stort ansvar för helheten i uppdraget, har ett gott bemötande utifrån värdegrund och elevsyn.
• Du har god kunskap inom IT, dokumentation och kompensatoriska hjälpmedel.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ord som relationsskapande, strukturerad, tydlig och flexibel bör stämma in på dig.

ÖVRIGT
Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

specialpedagog till förskola

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html Karlskoga kommun växer och det finns idag 30 förskolor med geografisk... Visa mer
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

Karlskoga kommun växer och det finns idag 30 förskolor med geografisk spridning över hela staden. Verksamheten präglas av medvetna pedagoger som genom reflektion och flexibilitet tar vara på och utmanar varje barns förmåga och kompetens för att möta en föränderlig värld.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog ingår du i ett arbetslag med tre kollegor med motsvarande uppdrag. Organisatoriskt befinner sig specialpedagogerna tillsammans med förskolans rektorer under verksamhetschef för förskolan.

Uppdraget innebär att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande genom att kartlägga behov och bidra med särskilt stöd för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barns lärande och utveckling.
Detta bl.a. genom att specialpedagogerna:
• bedriver ett förbyggande arbete på organisations-, grupp och individnivå
• nära samverkan med rektorer
• genomför kartläggningar, observationer samt dokumentation och uppföljning
• ger konsultativt stöd och handledning till enskilda pedagoger och arbetslag
• vid behov deltar i samtal med vårdnadshavare
• är förskolans representant i barnhälsoteam
• internt och externt samverkar via t.ex. team-, styrgrupps- och nätverksmöten

För närvarande genomförs TAKK-utbildningar och utbildning utifrån SPSM:s Stödmaterial i förskolan, samt en fördjupning inom NPF, efter att ha beviljats SIS-medel.
Det är viktigt att du håller dig uppdaterad inom forskning och gör omvärldsbevakning på området.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med inriktning mot förskolan och som har en god insikt i förskolans uppdrag. Vi lägger stor vikt vid ansvarstagande, flexibilitet, samarbetsförmåga och god förmåga att arbeta självständigt. Du arbetar med många arbetslag och behöver därför ha en god förmåga att planera och strukturera upp ditt arbete. Du har ett inkluderande och lösningsfokuserat arbetssätt och du ser möjligheter och anpassar dig enkelt efter ändrade omständigheter. Du har en god förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap i att arbeta med ett mångkulturellt förhållningssätt och hur man kan arbeta interkulturellt och inkluderande med mångkultur. Meriterande är erfarenhet av att handleda arbetslag, kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och NPF.

Körkort erfordras

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Specialpedagog / speciallärare till Bregårdsskolan

Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket... Visa mer
Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande.

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Bregårdsskolan är en 4-9 skola, belägen i centrala delen av Karlskoga. Skolan har ca 500 elever. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling. Du kommer att arbeta på 4-6-enheten.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.ARBETSUPPGIFTER
• Handleda skolans pedagoger
• Leda skolutveckling
• Kartlägga och utarbeta åtgärdsprogram för enskilda elever
• Arbeta för att skapa god lärmiljö, som möjliggör elevernas lärande
• Nära samarbete med lärarkollegor
• Arbeta aktivt med den digitala elevakten.

Du kommer att ingå i 4-6 enhetens elevhälsoteam som träffas regelbundet och följer upp eleverna. I teamet ingår skolsköterska, kurator, speciallärare och rektor. Om du ser lärandet som en ständig process, har intresse av skolutveckling och vill arbeta i ett team är du välkommen med din ansökan till oss!

KVALIFIKATIONER
Behörig lärarexamen som specialpedagog eller speciallärare.
Din inställning till uppdraget ska vara lösningsinriktat och med eleven i fokus.
Du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i nära samverkan med andra. Du tar ett stort ansvar för helheten i uppdraget, har ett gott bemötande utifrån värdegrund och elevsyn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ord som strukturerad, tydlig och flexibel bör stämma in på dig.


ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen snarast med din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Specialpedagog till Sandvikskolan

Ansök    Apr 3    Karlskoga kommun    Specialpedagog
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar m... Visa mer
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Sandviksskolan ligger i den östra delen av Karlskoga och har ca 350 elever i årskurserna F-6. Årskurserna har två paralleller och vi arbetar utifrån ett trelärarsystem. Vi satsar på att skapa en god och trygg arbetsmiljö för elever och personal som ska främja lärande och utveckling. Sanviksskolan kännetecknas av en välkomnande öppen atmosfär. Alla som arbetar på Sandviksskolan bidrar till en trivsam arbetsmiljö för elever och personal. Vi söker i första hand dig som är utbildad specialpedagog och i andra hand dig som har motsvarande kvalifikationer och erfarenheter.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
På vår skola förväntas du som specialpedagog, bidra med din kompetens och engagemang för att arbeta utifrån organisation-, grupp- och individnivå.
I arbetet som specialpedagog är du med och bidrar till utveckling av skolans lärmiljöer fysisk, social och pedagogisk. Genom att göra lärmiljön tillgänglig, så skapar vi förutsättningar för alla elever att vara delaktiga. Vi strävar efter att finna inkluderande arbetssätt där olikheter är en styrka. Du arbetar främjande och förebyggande med ett tydligt elevperspektiv.

KVALIFIKATIONER
Specialpedagogexamen 90 hp/60 hp
Vi söker dig som är bekväm med att arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi söker också dig som har ett gott bemötande och har lätt för att skapa relationer med elev, vårdnadshavare och kollegor.
Du har en förmåga och vilja att bygga relationer med såväl elever som vuxna. Du tycker om att samarbeta och samverka med andra och hjälpa kollegor att identifiera och förstå elevers olikheter och behov. Du har kunskap och en idé om hur du vill arbeta tillsammans med övriga pedagoger för att skapa de bästa förutsättningarna för alla elever på vår skola som är i behov av anpassningar och särskilt stöd.
Ditt elevfokus och relationella perspektiv är tydligt och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen.

ÖVRIGT
Vi har löpande urval och intervjuer.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Specialpedagog till Bråtenskolan

Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket... Visa mer
Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande.

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.
Bråtenskolan är belägen i den östra delen av Karlskoga och har ca 280 elever i årskurserna F-6. Skolan är tvåparallellig och har fritidshem. Vårt arbete är inriktat på att skapa en god och trygg arbetsmiljö för elever och personal samt främja lärande och utveckling. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet och följer upp eleverna. I teamet ingår skolsköterska, kurator, speciallärare och rektor.
Om du ser lärandet som en ständig process, har intresse av skolutveckling och vill arbeta i ett team är du välkommen med din ansökan till oss!

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.ARBETSUPPGIFTER
• Leda arbetet i resursteamet
• Leda skolutveckling
• Kartlägga och utarbeta åtgärdsprogram för enskilda elever
• Arbeta för att skapa god miljö, som möjliggör elevernas lärande
• Nära samarbete med lärarkollegor.


KVALIFIKATIONER
Behörig lärarexamen som specialpedagog eller speciallärare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre