Lediga jobb som Skolkurator i Karlskoga

Se lediga jobb som Skolkurator i Karlskoga. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Karlskoga som finns hos arbetsgivaren.

Skolkuratorer till Karlskoga kommun, välkommen till ett viktigt jobb!

Ansök    Nov 22    Karlskoga kommun    Skolkurator
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till va... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Skolförvaltningen arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Nytt uppdrag i förskola och grundskola!
Vill du vara med och utveckla vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete i förskola och grundskolans F-6? Tjänsten är en del av elevhälsan och din arbetsplats är på ett av kommunens tre skolområden. Du kommer arbeta nära barn, elever och vårdnadshavare och dina uppdrag styrs av skolområdets rektorer. Fokus är att utveckla det främjande och förebyggande samt arbeta uppsökande mot barn, elever och deras vårdnadshavare. I uppdraget ingår även att arbeta med föräldrastöd och gruppverksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
I tjänsten ingår att samverka och samarbeta med de olika förskolorna och skolorna på ditt område samt socialtjänsten. Du kommer ha ett nära samarbete med skolornas skolkurator. Då kommunen nu gör en satsning på föräldraskapsutbildningen ABC kommer du genomföra föräldraskapsutbildningar i kommunen tillsammans med andra samverkanspartners. Du kommer också att arbeta i stödverksamhet för barn och ungdomar. Flexibel arbetstid kommer att tillämpas då vissa föräldraskapsutbildningar kommer att ligga sen eftermiddag/kväll. Du kommer främst arbeta för att främja närvaro i förskola och skola, bidra med insatser vid frånvaro där du ansvarar för planering, utförande och utvärdering av insatser kopplade till undervisningen för enskilda barn, elever och deras familjer tillsammans med barnhälsoteam och elevhälsoteam. Arbetet förutsätter goda kunskaper att uttrycka sig i tal och skrift i svenska språket.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller motsvarande akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete utifrån gruppverksamhet med barn och unga eller annat arbete som bedöms som likvärdigt. Du behöver ha goda ledaregenskaper, förmåga att planera och strukturera arbetet självständigt samt god förmåga att samarbeta och skapa relationer. Tjänsten innebär resor mellan olika skolor i kommunen vilket medför behov av körkort och tillgång till bil. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi har löpande urval och intervjuer under ansökningstiden.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats. Visa mindre

Socionom med kuratorsuppdrag sökes till Österledskolan 7-9!

Ansök    Aug 3    Karlskoga kommun    Skolkurator
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till va... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Österledskolan är en 7-9 skola, belägen i östra delen av Karlskoga. Skolan har ca 300 elever. På skolan finns även grundsärskola 7-9.
Nytt uppdrag i skolan
Nu utvecklar vi vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete och behöver därför dig som är utbildad socionom/kurator. Vi ser ett ökat behov av arbetet med att främja skolnärvaro samt åtgärdande insatser vid skolfrånvaro.
Österledskolan söker därför en uppsökande kurator som kommer att verka förebyggande tillsammans med skolans elevhälsoteam genom att arbeta med insatser som stärker eleverna och hemmens skolanknytning på organisation- grupp- och individnivå.
Uppdragets fokus ska även vara att, vid behov, vägleda och stötta i det skolrelaterade föräldraskapet.
I samverkan med lärare och mentorer behöver vi arbeta med mer riktat stöd till elever och vårdnadshavare i kontakten med skolan för barnens bästa.

ARBETSUPPGIFTER
På Österledskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Du kommer att samarbeta med lärare, arbetslag, flexenhet och elevhälsoteam. Du kommer arbeta nära eleverna och röra dig i deras olika miljöer.
Tjänsten förutsätter en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa.
Anställningen kommer att bli kurator vilket innebär att även traditionellt kurativt ansvar och uppgifter kommer att ingå i tjänsten. Österledskolan kommer att ha två kuratorer som tillsammans samarbetar och samverkar.
Förutom det uppsökande uppdraget som beskrivits ovan ingår bland annat följande ansvar och arbetsuppgifter:
- Ansvar för det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet i Trygghetsteam, Flexenhet och elevhälsoteam.
- Ansvar för att planera och genomföra stöd- och motivationssamtal med elever och vårdnadshavare vid oro utifrån beslut i elevhälsoteamet.
- Ansvar för det övergripande närvarofrämjande arbetet i samverkan med skolans övriga elevstödjande funktioner.
- Konsultation till enskilda pedagoger och/eller arbetslag utifrån beslut i elevhälsoteamet.
- Samarbeta och samverka med externa myndigheter så som socialtjänst, polis och BUP.
- Bidra med spetskompetens i elevhälsoteamet.
- Arbeta med kartläggning och utredning av enskild elev eller elevgrupp.
- Arbeta med elever i grupp för komma tillrätta med specifika problemsituationer.
- Tillsammans med berörd personal hantera ärendet gällande otrygghet, kränkningar, trakasserier och diskriminering.
Understrykas bör att uppdraget kommer att designas tillsammans med rektor för att på bästa sätt motsvara de behov som finns på skolan och för att matcha det samverkansuppdrag som beslutats om mellan skola och socialtjänst. Även din (akademiska) kompetens, styrkor och erfarenheter kommer att styra uppdraget.
På Österledskolan arbetar vi nära eleverna för att göra dem delaktiga i att göra skoldagen görbar.
Du kommer att vara en viktig del i skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet varje vecka


KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller motsvarande akademisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig är ett krav. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator eller annat arbete som bedöms som likvärdigt. God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs och du ser dokumentation som en självklarhet.
Som person är du ansvarstagande och har alltid elevperspektivet i fokus. Du har en positiv elevsyn där olikheter betyder tillgång, är drivande och har god kommunikationsförmåga. Du är engagerad i ditt yrke, skapar trygghet och arbetsglädje, har lätt för att bygga relationer och samarbeta både inom och utanför den egna enheten. Du ser möjligheter i stället för begränsningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

Vi har löpande urval och intervjuer under ansökningstiden.

Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Visa mindre

Skolkurator till grundsärskolan

Ansök    Okt 11    Karlskoga kommun    Skolkurator
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till va... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!ARBETSUPPGIFTER
I din tjänst som skolkurator ingår du i grundsärskolans elevhälsoteam som tillsammans med med övriga professioner ansvarar för det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för våra elever. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. I skolkuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen som kurator kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, bidra med din profession i elevhälsoteamet samt ansvara för elev-akter. Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner, till exempel gällande plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. Till rollen hör även att du har ett uppsökande uppdrag där du bidrar med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

Tjänsten är deltid med möjlighet till heltid beroende på kompetens.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen.
Har du erfarenhet av grundsärskolan och elever med intellektuell funktionsnedsättning är det meriterande. Det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa goda relationer och har god förmåga att samarbeta med och omkring barn, föräldrar och medarbetare.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats. Visa mindre

Skolkurator till central elevhälsa och grundsärskola

Ansök    Maj 30    Karlskoga kommun    Skolkurator
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen ... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.

Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!


ARBETSUPPGIFTER
Skolförvaltningen håller på att forma en nyinrättad Central elevhälsa. Det innebär att du som medarbetare kommer att vara med att starta upp verksamheten och utveckla enhetens arbete. Den centrala elevhälsans syfte är att fungera som ett nav för grundskolans elevhälsoarbete i kommunen. Den centrala elevhälsan består av hel- eller deltidstjänster inom medicinsk, specialpedagogisk, psykosocial och psykologisk profession och leds av elevhälsochef.

Gruppens arbete syftar till att stödja de lokala elevhälsoteamens arbete med fokus på främjande och förebyggande arbete. Arbetet leds av rektor och omfattar elevhälsoteam, respektive profession och samtlig personal på enheten. Du förväntas arbeta nära verksamheterna och stötta upp i arbete på enheterna utifrån deras identifierade behov. Arbetet präglas av samverkan inom arbetsgruppen, skolförvaltningen, mellan förvaltningar och med Regionen.

Som anställd på i den centrala elevhälsan förväntas du leda professionsnätverk inom din profession. Arbetet kartläggs, planeras, genomförs och analyseras av den centrala elevhälsan tillsammans med rektorsrepresentant och elevhälsochef med syfte att hålla en gemensam riktning för elevhälsoteamets professioner. Du har också en mentorsroll till nya kollegor inom din profession.

Delar av tjänsten kommer vara förlagd mot grundsärskolan där du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam. Kuratorstjänsten på grundsärskolan innebär samarbete med elevhälsoteamets övriga professioner där elevens utveckling står i centrum. På grundsärskolan går ca 40 elever och verksamheten är i huvudsak förlagd i Karlskogas östra skolområde. Omfattningen blir ca 30-40% på grundsärskolan.


KVALIFIKATIONER
Socionomexamen.
För tjänsten krävs att du som person är duktig på att skapa relationer och har ett interkulturellt förhållningssätt. Du drivs av att skapa goda förutsättningar utifrån identifierade behov och är mån om att samverka både inom och utanför enheten.
Du tycker om att stötta och leda andra i ditt arbete och drivs av systematiskt utveckla elevhälsoarbete genom kollegialt lärande både inom professionen, tillsammans med andra professioner och skolledning.
Du är tydlig, prestigelös och har alltid elevens lärande i fokus.

ÖVRIGT
För att få arbeta inom skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet behöver du enligt lagen om registerkontroll lämna ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta gör du via blankettarkivet på polisens webbplats.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till Aggerudsskolan

Ansök    Maj 6    Karlskoga kommun    Skolkurator
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Kom då till oss på Aggerudsskolan och var med och skapa arbetsglädje. I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovatione... Visa mer
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Kom då till oss på Aggerudsskolan och var med och skapa arbetsglädje.

I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som speciallärare/pedagog och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

Aggerudsskolan
Aggerudsskolan är en del av skolförvaltningen och ligger i södra delen av Karlskoga. Vi är en F-6 skola och har idag 420 elever. Skolan har två eller tre paralleller och 4 fritidshemsavdelningar. Vårt arbete är inriktat på att skapa en god och trygg arbetsmiljö för våra elever och vår personal. Som medarbetare hos oss kommer du att tillhöra ett arbetslag och en arbetsplats med mycket glädje och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
I din tjänst som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam som tillsammans med skolledningen ansvarar för det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet för våra elever. Som skolkurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. I skolkuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå.

I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och inför skolans systematiska kvalitetsarbete. Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner, till exempel gällande plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering.
I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen. Har du erfarenhet av arbete som skolkurator och/eller inom socialtjänsten med arbete kring barn och ungdomar är det meriterande. Det är viktigt att du har förmågan att kunna skapa goda relationer och har god förmåga att samarbeta med och omkring barn, föräldrar och medarbetare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till elevhälsan

Ansök    Jun 23    Karlskoga kommun    Skolkurator
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen ... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.

Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

ARBETSUPPGIFTER
Skolförvaltningen håller på att forma en nyinrättad Central elevhälsa. Det innebär att du som medarbetare kommer att vara med att starta upp verksamheten och utveckla enhetens arbete. Den centrala elevhälsans syfte är att fungera som ett nav för grundskolans elevhälsoarbete i kommunen. Den centrala elevhälsan består av hel- eller deltidstjänster inom medicinsk, specialpedagogisk, psykosocial och psykologisk profession och leds av elevhälsochef.

Gruppens arbete syftar till att stödja de lokala elevhälsoteamens arbete med fokus på främjande och förebyggande arbete. Arbetet leds av rektor och omfattar elevhälsoteam, respektive profession och samtlig personal på enheten. Du förväntas arbeta nära verksamheterna och stötta upp i arbete på enheterna utifrån deras identifierade behov. Arbetet präglas av samverkan inom arbetsgruppen, skolförvaltningen, mellan förvaltningar och med Regionen.

Som anställd på i den centrala elevhälsan förväntas du leda professionsnätverk inom din profession. Arbetet kartläggs, planeras, genomförs och analyseras av den centrala elevhälsan tillsammans med rektorsrepresentant och elevhälsochef med syfte att hålla en gemensam riktning för elevhälsoteamets professioner. Du har också en mentorsroll till nya kollegor inom din profession.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen.

För tjänsten krävs att du som person är duktig på att skapa relationer och har ett interkulturellt förhållningssätt. Du drivs av att skapa goda förutsättningar utifrån identifierade behov och är mån om att samverka både inom och utanför enheten.
Du tycker om att stötta och leda andra i ditt arbete och drivs av systematiskt utveckla elevhälsoarbete genom kollegialt lärande både inom professionen, tillsammans med andra professioner och skolledning.
Du är tydlig, prestigelös och har alltid elevens lärande i fokus.

ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande i denna rekrytering.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats. Visa mindre

Skolkurator till Österledsskolan

Ansök    Mar 28    Karlskoga kommun    Skolkurator
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Österledskolan är en 7-9 skola, belägen i östra delen av Karlskoga. Skolan har knappt 300 elever. På skolan finns även grundsärskola 7-9. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling. På Österledskolan arbetar du som kurator i nära samarbete med vårt elevhälsoteam som träffas regelbundet v... Visa mer
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla.

Österledskolan är en 7-9 skola, belägen i östra delen av Karlskoga. Skolan har knappt 300 elever. På skolan finns även grundsärskola 7-9. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling.
På Österledskolan arbetar du som kurator i nära samarbete med vårt elevhälsoteam som träffas regelbundet varje vecka. Kurator ingår även i skolans Flexenhet som är skolans nav för den elevstödjande organisationen. I Flexenheten finns på daglig basis samordnare, elevcoach, speciallärare samt kurator. På Österledskolan arbetar kurator både med traditionellt kurativt arbete men även tillsammans med skolans Flexteam. På Österledskolan finns även grundsärskola 7-9 som har en egen kurator.

ARBETSUPPGIFTER
På Österledskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Du är en naturlig del i elevhälsoteamet och samarbetar med elevhälsans övriga professioner. Tjänsten kräver att man har en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa.

I övrigt ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• ansvara för ett, utifrån sin profession, förebyggande- och främjande arbete i trygghetsteam och elevhälsoteam
• stöd- och motivationssamtal med elever och vårdnadshavare vid oro utifrån beslut i EHT-gruppen
• ansvara för det övergripande frånvaroarbetet tillsammans med skolans elevcoach
• konsultation till enskilda pedagoger eller arbetslag utifrån beslut i EHT-gruppen
• samarbeta med externa myndigheter så som socialtjänst och BUP
• bidra med den psykosociala kompetensen i EHT
• skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev/elevgrupp
• arbeta med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer av social karaktär
• tillsammans med berörd personal hantera kränkningsärenden.

KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator eller annat arbete som bedöms som likvärdigt. God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs och du ser dokumentation som en självklarhet

Som person är du ansvarstagande och har alltid elevperspektivet i fokus. Eftersom du ska ingå i elevhälsoteam förväntar vi oss att du har lätt för att samarbeta med andra då du ser kollegor som en tillgång.

Du har en positiv elevsyn där olikheter betyder tillgång, är drivande och har god kommunikationsförmåga. Du är engagerad i ditt yrke, skapar trygghet och arbetsglädje, har lätt för att bygga relationer och samarbeta både inom och utanför den egna enheten. Du ser möjligheter i stället för begränsningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.


Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till Bregårdsskolan 7-9

Ansök    Apr 4    Karlskoga kommun    Skolkurator
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till va... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag tio grundskolor, en grundsärskola och två fritidsgårdar. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

Bregårdsskolan är en 7-9 skola, belägen i centrala delen av Karlskoga. Skolan har drygt 400 elever. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling. Som personal på skolan arbetar du tillsammans med dina kollegor i både arbetslag och ämneslag. Du kommer att vara mentor för ett antal elever som du kontinuerligt följer upp tillsammans med vårdnadshavare vad det gäller kunskapsmässig och social utveckling. Skolans elever har en till en lösning i form av Chromebooks, vilket aktivt används i samtliga ämnen.
På Bregårdsskolan arbetar du som kurator i nära samarbete med vårt elevhälsoteam som träffas regelbundet varje vecka. Elevhälsan är en central del av skolans verksamhet och hos oss är det tydligt att elevhälsan börjar i mötet med våra elever, hos varje enskild vuxen som arbetar på skolan.

ARBETSUPPGIFTER
På Bregårdsskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Du är en naturlig del i elevhälsoteamet och samarbetar med elevhälsans övriga professioner. Tjänsten kräver att man har en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa.

I övrigt ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• Ansvara för ett, utifrån sin profession, förebyggande- och främjande arbete i Trygghetsteam och EHT.
• Stöd- och motivationssamtal med elever och vårdnadshavare vid oro utifrån beslut i EHT-gruppen.
• Ansvara för det övergripande frånvaroarbetet.
• Konsultation till enskilda pedagoger eller a-lag utifrån beslut i EHT-gruppen.
• Samarbeta med externa myndigheter så som Socialtjänst och BUP.
• Bidra med den psykosociala kompetensen i EHT.
• Skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev/elevgrupp.
• Arbeta med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer av social karaktär.
• Tillsammans med berörd personal hantera kränkningsärenden.

KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator eller annat arbete som bedöms som likvärdigt. God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs och du ser dokumentation som en självklarhet

Som person är du ansvarstagande och har alltid elevperspektivet i fokus. Eftersom du ska ingå i elevhälsoteam förväntar vi oss att du har lätt för att samarbeta med andra då du ser kollegor som en tillgång.

Du har en positiv elevsyn där olikheter betyder tillgång, är drivande och har god kommunikationsförmåga. Du är engagerad i ditt yrke, skapar trygghet och arbetsglädje, har lätt för att bygga relationer och samarbeta både inom och utanför den egna enheten. Du ser möjligheter i stället för begränsningar. Vi lägger stor vikt vid lämplighet.

ÖVRIGT
Vi har löpande urval och intervjuer i denna rekrytering.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Kurator Möckelngymnasiet

Ansök    Apr 6    Karlskoga kommun    Skolkurator
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag en gymnasieskola och tio grundskolor. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen t... Visa mer
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. Vår kommun växer och det finns idag en gymnasieskola och tio grundskolor. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Inom skolan är det viktigt för oss att kunna utvecklas i rollen som lärare och vi värdesätter våra kollegor och tilliten till varandra. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

Möckelngymnasiet är Karlskoga kommuns gymnasieskola. På Möckelngymnasiet studerar ca 900 elever och vi erbjuder 12 nationella gymnasieprogram samt introduktionsprogram. På Möckelngymnasiet finns även gymnasiesärskolan. Våra lokaler är ljusa, trevliga och ändamålsenliga och vi har god tillgång till modern teknik och utrustning.

Hos oss är vi måna om att ha en lugn, trygg och stimulerande lärmiljö och vi har en tilltro till alla elevers förmåga att utvecklas genom att se varje individ och möta eleven utifrån dess behov
Skolledningen Möckelngymnasiet


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som kurator på introduktionsprogrammens alla delar. Du kommer även att ha elevcoachande uppdrag inom introduktionsprogrammen.

Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll samtidigt som du är med och motiverar våra elever för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar.

Hos oss får du utvecklas och växa som person i en kommun som har modet att testa nya vägval.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och har erfarenhet av att arbeta som kurator inom de senare delarna av grundskolan eller gymnasiet. Meriterande är om du har kunskap om eller har arbetat med ungdomar med olika diagnoser samt har arbetat med nyanlända.

Välkommen till oss - en arbetsplats där vi möter människor på ett fördomsfritt, vänligt och äkta vis.


ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till Rävås- och Bregårdsskolan

Ansök    Jan 14    Karlskoga kommun    Skolkurator
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! https://karlskoga.se/omkarlskoga Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat fö... Visa mer
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

https://karlskoga.se/omkarlskoga

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.ARBETSUPPGIFTER
Skolkurator på Rävåsskolan 1-3 och Bregårdsskolan 4-6.
Utifrån din profession bidrar du med åtgärder, strategier och
metoder för att ge eleven verktyg till ökad måluppfyllelse och trivsel. Kuratorn är en viktig del av skolornas elevhälsoteam
och trygghetsteam. Du kommer att arbeta främjade och förebyggande genom aktiviteter riktade till klasser och grupper av elever, samt genom samtal med enskilda elever. I uppdraget ingår åtgärdande arbete vid t.ex. kränkande behandling mellan elever och stödjande samtal med enskilda elever. Du kommer att samarbeta med pedagoger och annan personal på skolan, samt ha kontakter med vårdnadshavare och externa aktörer. Du kommer att administrera ärenden i vår digitala elevakt.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har erfarenhet av arbete med barn.
Erfarenhet av att arbeta självständigt och i team.
God samarbetsförmåga och arbetar lösningsfokuserat.
God administrativ förmåga.
Har kunskap om läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande.
Meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever inom NPF

ÖVRIGT
Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till centrala elevhälsan

Ansök    Feb 17    Karlskoga kommun    Skolkurator
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Registerkontroll För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats. ARBETSUPPGI... Visa mer
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla.
Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
Skolförvaltningens håller på att forma en nyinrättad Central elevhälsa. Det innebär att du som medarbetare kommer att vara med att starta upp verksamheten och utveckla enhetens arbete. Den centrala elevhälsans syfte är att fungera som ett nav för grundskolans elevhälsoarbete i kommunen. Den centrala elevhälsan består av hel- eller deltidstjänster inom medicinsk, specialpedagogisk, psykosocial och psykologisk profession och leds av elevhälsochef.

Gruppens arbete syftar till att stödja de lokala elevhälsoteamens arbete med fokus på främjande och förebyggande arbete. Arbetet leds av rektor och omfattar elevhälsoteam, respektive profession och samtlig personal på enheten. Du förväntas arbeta nära verksamheterna och stötta upp i arbete på enheterna utifrån deras identifierade behov. Arbetet präglas av samverkan inom arbetsgruppen, skolförvaltningen, mellan förvaltningar och med Regionen.
Som anställd på i den centrala elevhälsan förväntas du leda professionsnätverk inom din profession. Arbetet kartläggs, planeras, genomförs och analyseras av den centrala elevhälsan tillsammans med rektorsrepresentant och elevhälsochef med syfte att hålla en gemensam riktning för elevhälsoteamets professioner. Du har också en mentorsroll till nya kollegor inom din profession.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen
För tjänsten krävs att du som person är duktig på att skapa relationer och har ett interkulturellt förhållningssätt. Du drivs av att skapa goda förutsättningar utifrån identifierade behov och är mån om att samverka både inom och utanför enheten.
Du tycker om att stötta och leda andra i ditt arbete och drivs av systematiskt utveckla elevhälsoarbete genom kollegialt lärande både inom professionen, tillsammans med andra professioner och skolledning.
Du är tydlig, prestigelös och har alltid elevens lärande i fokus.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Kurator till Bråtenskolan

Ansök    Sep 7    Karlskoga kommun    Skolkurator
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped. Registerkontroll För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregi... Visa mer
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
På Bråtenskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Skolkuratorn tillför psykosocialkompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete i skolan. Skolkuratorn är en naturlig del i elevhälsoteamet och samarbetar med elevhälsans övriga professioner.

Tjänsten kräver att man har en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa.

I övrigt ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• ansvara för ett, utifrån sin profession, förebyggande- och främjande arbete i Trygghetsteam och EHT
• stöd-, motivations, och krissamtal samt utredande och rådgivande samtal till enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
• konsultation och handledning till pedagoger
• bevaka olika gruppers och individers behov i skolan.
• arbeta med elever i grupp såväl i förebyggande som åtgärdande syfte vid problematik av social karaktär
• samarbeta med externa myndigheter så som Socialtjänst och BUP
• skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev/elevgrupp
• informera elever och föräldrar om möjligheter att erhålla samhällets stöd och hjälp från samhällets övriga instanser.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter av arbete som skolkurator.
God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs och du ser dokumentation som en självklarhet.

Som person är du ansvarstagande och har alltid elevperspektivet i fokus. Eftersom du ska ingå i elevhälsoteam förväntar vi oss att du har lätt för att samarbeta med andra då du ser kollegor som en tillgång. Du har en positiv elevsyn där olikheter betyder tillgång, är drivande och har god kommunikationsförmåga. Du är engagerad i ditt yrke, skapar trygghet och arbetsglädje, har lätt för att bygga relationer och samarbeta både inom och utanför den egna enheten. Du ser möjligheter i stället för begränsningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi har löpande urval och intervjuer.

Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till Österledskolan

Ansök    Feb 17    Karlskoga kommun    Skolkurator
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar m... Visa mer
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Österledskolan är en 7-9 skola, belägen i östra delen av Karlskoga. Skolan har knappt 300 elever. På skolan finns även grundsärskola 7-9. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling.
På Österledskolan arbetar du som kurator i nära samarbete med vårt elevhälsoteam som träffas regelbundet varje vecka. På skolan pågår ett projekt kring en flexiblare elevstödjande organisation där även kurator deltar i samverkan.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
På Österledskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Du är en naturlig del i elevhälsoteamet och samarbetar med elevhälsans övriga professioner. Tjänsten kräver att man har en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa.

I övrigt ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• ansvara för ett, utifrån sin profession, förebyggande- och främjande arbete i Trygghetsteam och EHT
• stöd- och motivationssamtal med elever och vårdnadshavare vid oro utifrån beslut i EHT-gruppen
• ansvara för det övergripande frånvaroarbetet tillsammans med skolans elevcoach
• konsultation till enskilda pedagoger eller arbetslag utifrån beslut i EHT-gruppen
• samarbeta med externa myndigheter så som Socialtjänst och BUP
• bidra med den psykosociala kompetensen i EHT
• skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev/elevgrupp
• arbeta med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer av social karaktär
• tillsammans med berörd personal hantera kränkningsärenden.

KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator eller annat arbete som bedöms som likvärdigt. God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs och du ser dokumentation som en självklarhet

Som person är du ansvarstagande och har alltid elevperspektivet i fokus. Eftersom du ska ingå i elevhälsoteam förväntar vi oss att du har lätt för att samarbeta med andra då du ser kollegor som en tillgång.

Du har en positiv elevsyn där olikheter betyder tillgång, är drivande och har god kommunikationsförmåga. Du är engagerad i ditt yrke, skapar trygghet och arbetsglädje, har lätt för att bygga relationer och samarbeta både inom och utanför den egna enheten. Du ser möjligheter i stället för begränsningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Kurator till Häsängs- och Stråningstorpsskolan

Ansök    Maj 24    Karlskoga kommun    Skolkurator
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning o... Visa mer
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Häsängsskolan och Stråningstorpsskolan tillhör samma organisation. Enheten består av en mindre F-1 skola med cirka 130 elever och en större 2 – 6 skola med ca 330 elever från många olika kulturer. Skolan ligger i södra delen av Karlskoga med närhet till natur och grönområden.
Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö med goda kollegor, en personlig skola där barn och vuxna blir sedda. En skola där du får möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll, en skola med ett väl fungerande elevhälsoteam. Vi har startat upp ett samarbete med UNICEF, där vi jobbar för att bli en rättvisebaserad skola. Vi arbetar intensivt med kommunens språkplanen och matematikplan på skolan.

Vi erbjuder en skolkuratorstjänst med uppdrag att arbeta på två skolor i Karlskoga.
Som skolkurator kommer du att vara en del i ett spännande utvecklingsarbete för att höja kvalitén på undervisningen och utveckla ett tillsammansarbete mellan lärare i förskoleklass och grundskola/lärare i fritidshem och skolans elevhälsa.

På skolorna arbetar vi tillsammans i arbetslag för att ge alla elever förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt mot läroplanens mål. Varje arbetslag har ett gemensamt ansvar för elevernas hela skoldag.
Vill du dela denna utveckligsresa med oss?

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
Som skolkurator kommer du arbeta hälsofrämjande och förebyggande på organisation, grupp och individnivå för att skapa trygghet och studiero.

Du bedriver ett systematiskt elevhälsoarbete tillsammans med skolans elevhälsoteam som består av speciallärare, skolsköterska, familjecoach, kurator och rektor. En gång i månade deltar även skolpsykolog.
Du är sammankallande för skolans trygghetsteam och ansvarar för uppföljning och utvärdering av enhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling. I nära samarbete med rektor arbeta med anmälningar om misstänkt kränkande behandling och uppföljning av dessa. Du tillhör ett nätverk med skolkuratorer från skolor i Karlskoga.

KVALIFIKATIONER
Du som söker:
• har socionomutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
• vill vara med och arbeta för en tillgänglig lärmiljö och har stort intresse och vilja att utveckla verksamheten.

ÖVRIGT
Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator Bregårdsskolan 7-9

Ansök    Aug 3    Karlskoga kommun    Skolkurator
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! https://karlskoga.se/omkarlskoga Bregårdsskolan är en 7-9 skola, belägen i centrala delen av Karlskoga. Skolan har ... Visa mer
Vi är den välkomnande, kloka och innovativa kommunen. Vi är stolta över vår historia och nyfikna på vår framtid.
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Vi alla bidrar till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

https://karlskoga.se/omkarlskoga

Bregårdsskolan är en 7-9 skola, belägen i centrala delen av Karlskoga. Skolan har drygt 400 elever. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling. Som personal på skolan arbetar du tillsammans med dina kollegor i både arbetslag och ämneslag. På Bregårdsskolan arbetar du som kurator i nära samarbete med vårt elevhälsoteam som träffas regelbundet varje vecka. Elevhälsan är en central del av skolans verksamhet och hos oss är det tydligt att elevhälsan börjar i mötet med våra elever, hos varje enskild vuxen som arbetar på skolan.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.ARBETSUPPGIFTER
På Bregårdsskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Du är en naturlig del i elevhälsoteamet och samarbetar med elevhälsans övriga professioner.
Tjänsten kräver att man har en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa.

I övrigt ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
- Ansvara för ett, utifrån sin profession, förebyggande- och främjande arbete i Trygghetsteam och EHT-gruppen
- Ansvara för det övergripande frånvaroarbetet.
- Konsultation till enskilda pedagoger eller a-lag utifrån beslut i EHT-gruppen.
- Samarbeta med externa myndigheters så som Socialtjänst och BUP.
- Bidra med psykosociala kompetensen i EHT.
- Skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev/elevgrupp.
- Arbeta med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer av social karaktär.
- Tillsammans med berörd personal hantera kränkningsärenden.

KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator eller annat arbete som bedöms som likvärdigt.
God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs och du ser dokumentation som en självklarhet.
Som person är du ansvarstagande och har alltid elevperspektivet i fokus. Eftersom du ska ingå i elevhälsoteamet förväntar vi oss att du har lätt för att samarbeta med andra då du ser kollegor som en tillgång.
Du har en positiv elevsyn där olikheter betyder tillgång, är drivande och har god kommunikationsförmåga.
Du är engagerad i ditt yrke, skapar trygghet och arbetsglädje, har lätt för att bygga relationer och samarbeta både inom och utanför den egna enheten. Du ser möjligheter istället för begränsningar.
Vi lägger stor vikt vid lämplighet.

ÖVRIGT
Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till Bregårdsskolan 7-9

Ansök    Sep 3    Karlskoga kommun    Skolkurator
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar m... Visa mer
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Bregårdsskolan är en 4-9 skola, belägen i centrala delen av Karlskoga. Skolan har 475 elever. På skolan finns även en Förberedelseklass. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling. Som personal på skolan arbetar du tillsammans med dina kollegor i både arbetslag och ämneslag. Du kommer att vara mentor för ett antal elever som du kontinuerligt följer upp tillsammans med vårdnadshavare vad det gäller kunskapsmässig och social utveckling. Skolans elever har en till en lösning i form av Chromebooks, vilket aktivt används i samtliga ämnen.
På Bregårdsskolan arbetar du som kurator i nära samarbete med vårt elevhälsoteam som träffas regelbundet varje vecka. Elevhälsan är en central del av skolans verksamhet och hos oss är det tydligt att elevhälsan börjar i mötet med våra elever, hos varje enskild vuxen som arbetar på skolan.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
På Bregårdsskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Du är en naturlig del i elevhälsoteamet och samarbetar med elevhälsans övriga professioner. Tjänsten kräver att man har en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa.

I övrigt ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• ansvara för ett, utifrån sin profession, förebyggande- och främjande arbete i Trygghetsteam och EHT
• stöd- och motivationssamtal med elever och vårdnadshavare vid oro utifrån beslut i EHT-gruppen
• ansvara för det övergripande frånvaroarbetet
• konsultation till enskilda pedagoger eller a-lag utifrån beslut i EHT-gruppen
• samarbeta med externa myndigheter så som Socialtjänst och BUP
• bidra med den psykosociala kompetensen i EHT
• skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev/elevgrupp
• arbeta med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer av social karaktär
• tillsammans med berörd personal hantera kränkningsärenden.

KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator eller annat arbete som bedöms som likvärdigt. God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs och du ser dokumentation som en självklarhet

Som person är du ansvarstagande och har alltid elevperspektivet i fokus. Eftersom du ska ingå i elevhälsoteam förväntar vi oss att du har lätt för att samarbeta med andra då du ser kollegor som en tillgång.

Du har en positiv elevsyn där olikheter betyder tillgång, är drivande och har god kommunikationsförmåga. Du är engagerad i ditt yrke, skapar trygghet och arbetsglädje, har lätt för att bygga relationer och samarbeta både inom och utanför den egna enheten. Du ser möjligheter i stället för begränsningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi har löpande urval och intervjuer under ansökningstiden.

Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Kurator till Bråtenskolan

Ansök    Sep 23    Karlskoga kommun    Skolkurator
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar m... Visa mer
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.ARBETSUPPGIFTER
På Bråtenskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt Skollagen. Skolkuratorn tillför psykosocialkompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete i skolan. Skolkuratorn är en naturlig del i elevhälsoteamet och samarbetar med elevhälsans övriga professioner.

Tjänsten kräver att man har en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa.

I övrigt ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• ansvara för ett, utifrån sin profession, förebyggande- och främjande arbete i Trygghetsteam och EHT
• stöd-, motivations, och krissamtal samt utredande och rådgivande samtal till enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
• konsultation och handledning till pedagoger
• bevaka olika gruppers och individers behov i skolan.
• arbeta med elever i grupp såväl i förebyggande som åtgärdande syfte vid problematik av social karaktär
• samarbeta med externa myndigheter så som Socialtjänst och BUP
• skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev/elevgrupp
• informera elever och föräldrar om möjligheter att erhålla samhällets stöd och hjälp från samhällets övriga instanser.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter av arbete som skolkurator.
God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs och du ser dokumentation som en självklarhet.

Som person är du ansvarstagande och har alltid elevperspektivet i fokus. Eftersom du ska ingå i elevhälsoteam förväntar vi oss att du har lätt för att samarbeta med andra då du ser kollegor som en tillgång. Du har en positiv elevsyn där olikheter betyder tillgång, är drivande och har god kommunikationsförmåga. Du är engagerad i ditt yrke, skapar trygghet och arbetsglädje, har lätt för att bygga relationer och samarbeta både inom och utanför den egna enheten. Du ser möjligheter i stället för begränsningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi har löpande urval och intervjuer.

Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till Rävås-/Bregårdsskolan

Ansök    Nov 12    Karlskoga kommun    Skolkurator
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar m... Visa mer
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.ARBETSUPPGIFTER
Skolkurator på Rävåsskolan 1-3 och Bregårdsskolan 4-6. Utifrån din profession bidrar du med åtgärder, strategier och metoder för att ge eleven verktyg till ökad måluppfyllelse och trivsel. Kuratorn är en viktig del av skolornas elevhälsoteam och trygghetsteam. Du kommer att arbeta främjade och förebyggande genom aktiviteter riktade till klasser och grupper av elever, samt genom samtal med enskilda elever. I uppdraget ingår åtgärdande arbete vid t.ex. kränkande behandling mellan elever och stödjande samtal med enskilda elever. Du kommer att samarbeta med pedagoger och annan personal på skolan, samt ha kontakter med vårdnadshavare och externa aktörer. Du kommer att administrera ärenden i vår digitala elevakt.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med barn.
Erfarenhet av att arbeta självständigt och i team.
God samarbetsförmåga och arbetar lösningsfokuserat.
God administrativ förmåga.
Har kunskap om läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande.

Meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever inom NPF.

ÖVRIGT
Karlskoga kommun tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska till de verksamheterna.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Kurator till Skrantaskolan

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html Skrantaskolan är en 7-9 skola, belägen i Karlskogas södra stadsdel. S... Visa mer
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

Skrantaskolan är en 7-9 skola, belägen i Karlskogas södra stadsdel. Skolan har idag ca 400 elever. På skolan finns även en Förberedelseklass och två särskilda undervisningsgrupper. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna och för att främja deras lärande arbetar vi i tvålärarsystem. Du kommer att arbeta i ett nära samarbete med en erfaren skolkurator och ingå i skolans elevhälsoteam. Med denna tjänst gör Skrantaskolan nu en särskild satsning inom socialt arbete med inriktning integration och trygghet.

Välkommen med en ansökan till oss.

Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.ARBETSUPPGIFTER
Skolkuratorn tillför psykosocialkompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete i skolan. Skolkurator arbetar även med stöd-, motivations, och krissamtal samt utredande och rådgivande samtal till enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen. En viktig uppgift är att vara en del i arbetet med att förebyggande mobbning och annan kränkande behandling.
I arbetet ingår samarbete med föräldrar, lärare och övrig personal. Skolkurator ger även handledning och konsultation till skolans övriga personal.

Skolkurators uppdrag:
Skolkurator ansvarar för den sociala och psykosociala verksamheten i skolan på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Organisationsnivå
• Medverka vid planering och genomförande av såväl den förebyggande som den behandlande elevhälsan.
• Delta i arbetet med skolans arbetsplan och resursfördelning.
• Medverka till ett fördjupat samarbete mellan hem och skola.
• Utveckla arbetsformer och metoder inom det sociala området i skolan. Leda skolans kommande utvecklingsgrupp avseende integration och fostran.
• Inom sitt ansvarsområde utveckla och samordna skolans kontakter med andra myndigheter, institutioner och organisationer.

Gruppnivå
• Arbeta med grupprelaterad problematik i grupper och klasser.
• Bevaka olika gruppers behov i skolan.

Individnivå
• Utföra sociala utredningar/kartläggningar och föreslå åtgärder avseende enskilda elever.
• Informera elever och föräldrar om möjligheter att erhålla samhällets stöd och hjälp från samhällets övriga instanser.
• Bevaka enskilda elevers behov i skolan.


KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller motsvarande med erfarenhet av arbetsledning.
Din svenska ska vara mycket god i tal och skrift.
Din engelska ska vara god eller högre i tal och skrift.
Det är en självklarhet att du har intresse för skolutveckling samt har en god samarbetsförmåga.
Erfarenhet av arbete som skolkurator är meriterande liksom utbildning inom ledarskap.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till Möckelngymnsiet

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss! http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html I Karlskoga och Degerfors kommuner finns en gemensam gymnasieförvaltn... Visa mer
Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!

http://alfrednobelskarlskoga.se/nyfiken-pa-karlskoga.html

I Karlskoga och Degerfors kommuner finns en gemensam gymnasieförvaltning.
Vi samarbetar med universiteten i både Karlstad och Örebro, framför allt när det gäller deras lärarutbildningar och lärarstuderande är ett vardagligt inslag i skolverksamheten.ARBETSUPPGIFTER
Sedvanliga skolkuratorsuppgifter med inriktning mot skolans Introduktionsprogram med cirka 200 elever. Samarbeta med Möckelngymnasiets kuratorer samt övrig personal i elevhälsoteamet.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

På Introduktionsprogrammen går elever som ofta behöver flexibla lösningar och individuella anpassningar och därför behöver du som kurator också vara flexibel och öppen för olika individers speciella behov.

Meriterande är tidigare erfarenheter av arbete som skolkurator

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till Österledsskolan

Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket... Visa mer
Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande.

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgä2020nglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Österledskolan är en 7-9-skola i Karlskogas östra stadsdel. Skolan har ca 280 elever fördelade på tolv klasser. Personalen är organiserad i både ämneslag och arbetslag. Elever är indelade i två arbetslag med 6 klasser i varje lag. Personalen är mentorer för ett antal elever inom sitt arbetslag och följer kontinuerligt upp sina elevers skolsituation ur olika aspekter.
Som skolkurator arbetar du tillsammans med specialpedagog, skolsköterska och rektor i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet har en central roll i skolans förbättringsarbete.


Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.ARBETSUPPGIFTER
Som skolkurator har du en viktig roll i skolans elevhälsoteam. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med övrig personal för att främja studiero, trivsel och elevernas utveckling.
En viktig del är det förebyggande och främjande arbetet. I tjänsten arbetar du nära flera medarbetare men det ingår även en stor del självständigt arbete med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du leder även skolans trygghetsråd samt är en viktig person i arbetet med att hantera kränkningsärenden

KVALIFIKATIONER
Socionom eller motsvarande.
Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete som skolkurator.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre

Skolkurator till Bregårdsskolan 7 - 9

Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande. Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket... Visa mer
Karlskoga är vackert beläget vid Möckelns strand och här bor ca 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som bubblar av aktiviteter och nytänkande.

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever och verkar i Karlskoga. Kommunen tillhör finskt förvaltningsområde vilket bland annat innebär att vi satsar på att ha finskspråkig personal i våra kärnverksamheter. Vi ser därför gärna sökande som har kunskaper i finska som kan bidra till utveckling av våra verksamheter.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
Skolförvaltningen är kommunens näst största förvaltning och arbetar målinriktat för en tillgänglig skola för alla. Vi ansvarar för förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, fritidsgårdar samt vår lägeranläggning i Knapped.

Bregårdsskolan är en 4-9 skola, belägen i centrala delen av Karlskoga. Skolan har 475 elever. På skolan finns även en Förberedelseklass. Vi arbetar med att skapa en trygg miljö för eleverna för att främja deras lärande och utveckling. Som personal på skolan arbetar du tillsammans med dina kollegor i både arbetslag och ämneslag. Du kommer att vara mentor för ett antal elever som du kontinuerligt följer upp tillsammans med vårdnadshavare vad det gäller kunskapsmässig och social utveckling. Skolans elever har en till en lösning i form av Chromebooks, vilket aktivt används i samtliga ämnen.
På Bregårdsskolan arbetar du som kurator i nära samarbete med vårt elevhälsoteam som träffas regelbundet varje vecka. Elevhälsan är en central del av skolans verksamhet och hos oss är det tydligt att elevhälsan börjar i mötet med våra elever, hos varje enskild vuxen som arbetar på skolan.


Registerkontroll
För att få arbeta inom förskola, skola samt ungdoms- och fritidsverksamhet ska du, enligt lagen om registerkontroll lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.

ARBETSUPPGIFTER
På Bregårdsskolan betonar vi det främjande och förebyggande arbetet. Elevhälsan arbetar huvudsakligen med att främja elevernas hälsa, utveckling och måluppfyllelse enligt skollagen. Du är en naturlig del i elevhälsoteamet och samarbetar med elevhälsans övriga professioner. Tjänsten kräver att man har en förmåga att arbeta självständigt, men ändå ha en god samarbetsförmåga med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa parter och skapa goda relationer med dessa.

I övrigt ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
• ansvara för ett, utifrån sin profession, förebyggande- och främjande arbete i trygghetsteam och EHT
• stöd- och motivationssamtal med elever och vårdnadshavare vid oro utifrån beslut i EHT-gruppen
• ansvara för det övergripande frånvaroarbetet
• konsultation till enskilda pedagoger eller a-lag utifrån beslut i EHT-gruppen
• samarbeta med externa myndigheter så som socialtjänst och BUP
• bidra med den psykosociala kompetensen i EHT
• skolsocial kartläggning/utredning av enskild elev/elevgrupp
• arbeta med elever i grupp i förebyggande syfte eller vid speciella problemsituationer av social karaktär
• tillsammans med berörd personal hantera kränkningsärenden.

KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator eller annat arbete som bedöms som likvärdigt. God kännedom om socialtjänstlagen och andra relevanta lagar krävs och du ser dokumentation som en självklarhet

Som person är du ansvarstagande och har alltid elevperspektivet i fokus. Eftersom du ska ingå i elevhälsoteam förväntar vi oss att du har lätt för att samarbeta med andra då du ser kollegor som en tillgång.

Du har en positiv elevsyn där olikheter betyder tillgång, är drivande och har god kommunikationsförmåga. Du är engagerad i ditt yrke, skapar trygghet och arbetsglädje, har lätt för att bygga relationer och samarbeta både inom och utanför den egna enheten. Du ser möjligheter i stället för begränsningar. Vi lägger stor vikt vid lämplighet.

ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Har du frågor om hur du ansöker - kontakta supporten på tel: 0771-693 693.
Har du frågor om tjänstens innehåll - kontakta namngiven person i annonsen. Visa mindre